Foto: GettyImages

Försoning - att laga det trasiga

Försoning handlar om att hela en skadad relation. Det kan gälla relationen mellan individer, mellan grupper, mellan stater – eller mellan människa och Gud.

Något är trasigt, något som skadar gemenskapen och förtroendet. Något ligger där oförsonat och skaver, och måste tas om hand innan relationen kan läka och bli hel igen.

Medan förlåtelse kan vara ensidig – den förorättade kan välja att förlåta för att kunna gå vidare, och det oavsett om den skyldige ångrar sig eller inte – så kräver försoning att bägge parter är delaktiga. Men någon måste ta första steget, ett steg som kan kosta på. Som det gjorde för Jesus.

Bibeln berättar att den trasiga relationen mellan människa och Gud var anledningen till att Jesus kom till oss. Han tog det första och avgörande steget, hans gärning var – och är – Guds utsträckta hand till oss alla, hans kärleksbevis som vittnar om en outsinlig längtan efter gemenskap med var och en av oss.

Frank Lorentzon, stiftsteolog

Vill du veta mer? Fråga din präst!