Diakonvigning.
Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Diakoni – kyrkans sociala arbete

Kristendomen är inte bara en lära, utan också – och kanske viktigare – ett sätt att leva. I detta ingår att vi som kristna är kallade att tjäna andra, så som Gud i Jesus har tjänat oss.

Vi skall se på våra medmänniskor med hans omsorg, möta andra med hans kärlek och hjälpa dem som behöver det bäst. Detta är ett uppdrag för alla kristna, men redan i den första kyrkan utsågs vissa för att på ett särskilt sätt ansvara för den praktiska omsorgen. De kom att kallas diakoner, av ett grekiskt ord som betyder ”tjänst”. Diakoni är idag ett ord för kyrkans sociala arbete, och även om diakonerna leder detta arbete är det hela församlingens uppgift och angelägenhet.

Diakoni handlar om att möta människor i behov av hjälp. Rent konkret kan det t.ex. handla om att erbjuda samtal och stöd för sörjande, ensamma, sjuka, fängslade eller missbrukare, om att ge ekonomiskt bistånd när så behövs, eller om att stå upp mot allt som skadar människor och värld. Det är kort och gott kristendom i praktiken.

Frank Lorentzon, stiftsteolog