Foto: GettyImages

Barn ska inte behöva gå hungriga i Göteborg

Det är möjligt att vi stör i julfriden, men liksom änglakören i julnatten har vi något viktigt att säga.

Den Helige Franciscus av Assisi lär ha sagt, ”predika ofta, om så nödvändigt använd ord”. Denna julafton tar vi honom bokstavligen.

I centrum för julen finns ett barn som föddes i ett stall i Betlehem. Ett barn för vilket änglakören sjöng i julnatten. Idag är det hög tid att sätta fokus på barnen.

Detta pandemins år har vi i våra arbeten sett oroande tecken på att utsattheten ökar. Inte minst bland barn och barnfamiljer. Vi bekymrar oss för den ekonomiska utsatthet allt fler lever under samtidigt som samhällets skyddsnät inte verkar finnas där.

Vi ser tydliga tecken på detta såväl inom Göteborgs Stadsmission som i församlingarna. Föräldrar kommer till oss och ber om hjälp att sätta mat på bordet åt sina barn. Barn går hungriga till skolan. Vi möter ungdomar som inte har vinterkängor efter storleken på de växande fötterna.

Såväl Svenska kyrkan som Göteborgs stad och många andra har numera som rutin att inför beslut göra en barnkonsekvensanalys, med utgångspunkt i FN:s barnkonvention.

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

I Göteborg, enligt stadens egna uppgifter, lever 850 barn i hemlöshet. Det är inte svårt att enas om att det är 850 barn för mycket. Av dessa barn lever 217 i det som kallas akut hemlöshet. Detta är inte till barnens bästa.

För Svenska kyrkans församlingar och Göteborgs Stadsmission är det en självklarhet att möta dessa familjer. Tusentals familjer i Göteborgsområdet kan idag fira jul tack vare den hjälp de fått från oss och andra organisationer. En julafton med mat. Att vi kan hjälpa till med måltider, matkassar, kläder är helt och hållet tack vare enskilda människors och företags generositet.

Samtidigt måste vi ta den Heliga Franciscus på orden: Ibland är det nödvändigt att också använda ord.

Det faktum att vi möter ett ökande antal utsatta barn och barnfamiljer är en stark signal på att något inte står rätt till. Fattigdomen förefaller ha kommit krypande tillbaka. Inte har vi väl vant oss vid den som något normalt? Att barn julafton 2020 går och lägger sig hungriga eller lever i hemlöshet?

Med det nyfödda barnet i centrum, vädjar vi denna julafton. Vi måste se situationen som den är. Vi måste återuppta vår gemensamma ambition att bygga ett samhälle där inget barn växer upp i hemlöshet. Där inget barn lägger sig hungrigt eller går i för små vinterskor.

Svenska kyrkans församlingar, Göteborgs Stadsmission och andra goda krafter behöver göra allt vi kan för att ändra detta. Det gäller politiker och makthavare såväl som alla vi som medmänniskor och medborgare. Vad kan du göra?

Änglakören utanför stallet sjöng om frid och fred! Det gäller också barnen. Alla barn. Vart enda ett.

Susanne Rappmann, Biskop Göteborgs stift

Lotta Säfström, Direktor Göteborgs stadsmission

(Debattartikeln har varit publicerad i GP 23 december 2020)