Ge en gåva

Din företagsgåva blir till stöd för människor i vardag och i kris. Svenska kyrkan i utlandets församlingar är beroende av ditt stöd.