Stensatt fontän med många blomsterbuketter i. I bakgrunden en stenlagd gång, rabatter och bänkar samt mycket grön växtlighet runtom.
Foto: Birgitta Löwing Kiser

Minneslunden på Lundby gamla kyrkogård renoveras

Marksten läggs om, perennrabatter förnyas, belysning och ytterligare ett ljusträd sätts upp.

En efterlängtad renovering av minneslunden på Lundby gamla kyrkogård har inletts och kommer att pågå till och med augusti. Vi jobbar så långt det är möjligt för att platsen ska vara tillgänglig men hoppas på förståelse hos våra besökare under tiden som arbetet pågår.

Själva blomsterfontänen påverkas inte av arbetet, den kommer att se ut som den gör nu. Däremot gräver vi upp och lägger om gatstenen så att gliporna blir mindre och vi jämnar till underlaget. Målet är att stenläggningen ska bli lättare att sköta och att det ska bli enklare för besökare att ta sig fram. 

Omläggningen gäller både den långa gången förbi bänkarna till det bortre ljusträdet och ytan runt fontänen. Vi passar också på att förnya de gamla perennrabatterna och sätter upp fem nya belysningspollare i rabatterna.

Dessutom sätter vi ytterligare ett ljusträd på plats, intill den stora stenen där det står minneslund.

Arbetet utförs av begravningssamfällighetens medarbetare i samarbete med en inhyrd stenläggare.

Har du frågor? Kontakta vår trädgårdsingenjör Linnéa Cornelius.