Meny

Samtalsträffar

Vi som träffas har drabbats av förlusten att en medmänniska tagit sitt liv

Att träffa andra i liknande situation är för många ett mycket viktigt stöd i sorgen. Träffarna är öppna för alla som mist någon och vi talar om
det som vi själva vill berätta och lyssnar på varandra.

Välkommen lörd. 11/1, 8/2, 7/3, 4/4, 2/5 kl. 10.30-12.30
till Fryksände församlingshem, Kyrkogatan 26 i Torsby

För frågor kontakta:
Eva Bonander, diakon
eva.bonander@svenskakyrkan.se
070-375 41 44

 Anette Utter-Axelsson
anette.utter.axelsson@spes.se

 Arr: Svenska kyrkan och SPES -Suicidprevention och efterlevandestöd