Sverigedemokraterna

Information om lokala nomineringslistan och dess valprogram.

Denna nomineringsgrupp har blivit erbjudna samma utrymme som de övriga nomineringsgrupperna men Sverigedemokraterna har valt att inte delta.
Vi hänvisar till nomineringsgruppens lokala hemsida för information.

Sverigedemokraterna

1 Anne-Lise Ljung 65, Arbetshandledare, Gnesta