Vi söker gravrättsinnehavare

Nyhet Publicerad

Vi söker fortfarande många gravrättsinnehavare, denna vår/sommar kommer flera av gravvårdarna tas bort om inte anhöriga kontaktar oss. Hör snarast av dig om en gravplats du besöker har en kontaktskylt.

Vi söker gravinnehavare

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.