Frimodig kyrka

Information om lokala nomineringslistan och dess valprogram.

Vilken är den här församlingens viktigaste uppgift?
Gudstjänsten är centrum i det kristna livet. Genom gudstjänsten får vi i Bibelns ord och nattvarden ta emot allt det goda Jesus Kristus har att ge oss. 
Bön med lovsång, klagan och tacksamhet, allt finns med i gudstjänsten. Som församling får vi dela gemenskap och bära varandra från en vecka till en annan varför vi i Frimodig kyrka ser gudstjänsten som församlingens viktigaste uppgift.


Vilka konkreta åtgärder kan kyrkan göra för att ha en mer miljömedveten profil?
Som kristna är vi alla kallade att tjäna varandra och vara ett barmhärtighetens tecken i samhället. 
Vi vill verka för att det diakonala arbetet i vår församling skall vara förankrat i Jesus Kristus utan krav på motprestation där vi också skall verka för ett hållbart nyttjande av jordens resurser och att dessa fördelas rättfärdigt mellan alla folk.


Hur vill ni arbeta för att hjälpa människor att hitta till kyrkans verksamheter och andliga utbud?
Den tro vi en gång döptes till tar ett helt liv att lära. Vi har som församling ett ansvar att sakligt och ärligt presentera budskapet om Jesus Kristus för alla, både barn och vuxna. 
Målet är att kyrkans tro också skall bli den enskildes personliga tro varför vi menar att dopet och dess uppföljning skall ha sär-skild prioritet i vår församling.


Vilka prioriteringar bör göras i ett ekonomiskt svårt läge?
Som församling och kyrka är vi mission till hela vårt väsen då allt vi gör och gjort skall syfta till att sprida det glada budskapet om vad Jesus gör och har gjort. En viktig kallelse i vår tid och i vår församling där vi vill vara drivande i arbetet kring nya sätt att vara kyrka. 
Som kyrka och församling går vi också en oviss framtid till mötes i fråga om ekonomi med många svåra val och prioriteringar där vi i Frimodig kyrka menar att grundfrågan alltid måste vara på vilket sätt verksamheten bidrar till vårt syfte vilket är: ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas.”

FRIMODIG KYRKA

1 Hampus Frid präst, 38 år, Gnesta

2 Ingegerd Johansson pensionär, 76 år, Gnesta