Våfflor i form av hjärtan.

Jungfru Marie bebådelsedag

Kom och fira gudstjänst och ät våfflor!

Vårfrudagen, Våffeldagen, Jungfru Marie bebådelsedag - kärt barn har många namn.

Välkomna att fira gudstjänst och äta våfflor på årets kyrkliga Jungfru Marie bebådelsedag söndag 24 mars!

Frösö kyrka & sockenstuga 11:00
Målängs bygdegård 12:00

Enligt evangelierna fick Maria denna dag av ängeln Gabriel veta att hon var
havande. I kristna länder har dagen firats åtminstone sedan 600-talet. Den infaller den 25 mars, nio månader före juldagen.

Fram till 1953 var Vårfrudagen en röd dag i den svenska almanackan. När helgdagen det året avskaffades, flyttades det kyrkliga firandet av dagen till den söndag som infaller mellan den 22 och 28 mars. När påsken infaller tidigt högtidlighålls den söndagen före palmsöndagen.

I bondesamhället inledde Vårfrudagen en period med intensivt vårbruk och markerade övergången mellan vinter och vår. Dagen användes även för vädertydor och betraktades som en vädermässig vändpunkt; så mycket snö som det fanns på taken denna dag, skulle det också finnas på marken till Valborg.

Språkligt sett har ordet ”vårfrudag” ombildats till ”våffeldag”. Våfflor har
medeltida anor. Moderna våfflor är i likhet med semlan ett arv från sent 1800-tal.
Källa: Nordiska muséet