Gök.
Foto: Gabriel Buissart

Gökottor

Kristi himmelfärdsdag.

Kristi himmelsfärdsdag torsdag 30 maj kan du välja mellan två ställen för att fira Gökotta.

Sunne vindskydd kl.08:00

Kyrkfrukost i sockenstugan efteråt. Maria Nilsson/Margita Paulsson

Frösövallen kl.08:00

Medtag eget fika. I samarbete med Efs