Eriks psalmkvartett

Eriks psalmkvartett

Frösö kyrka 24 juni 12:00.

Litenhet är stort

Frösö kyrka måndag 24 juni 12:00

Med sin a capella-sång, i egna psalmer och tonsättningar, hoppas de kunna bjuda lyssnaren eftertanke, mod och vila. Det hela tar avstamp i frågeställningar och funderingar kring en Gud som verkar genom litenhet.

Eriks psalmkvartett utgörs av Erik Berglund, Manfred Hulebo, Adam Alveteg och Erik Fröling. Gruppen bildades när de alla - från olika delar av landet - möttes för att studera på musikinstitutet Betel.

Kopplat till en av sångerna finns denna fundering:

”Sårbarhet. Är det något negativt?
Är du sårbar är du också nåbar.
Du är möjlig att nå.
Då bjuder du andra att komma dig inpå livet, och det är ju lite av en risk.
Du kan bli sårad.
Men frågan är om det kanske ändå kan vara värt den risken.
Att våga vara liten,
att våga vara sårbar.
Det är att bryta mark, att göra plats,
för ärliga möten.
På platser där sårbarhet tillåts
slipper människor hävda sig
och kan vara sina ärligaste jag.”