Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frestaloppet

Fresta församlings insamlingslopp till förmån för vårt vänprojekt i Slovakien, ett ungdomscenter som hjälper unga romer och andra ungdomar i utsatthet. Vi springer, går eller lunkar med eller utan stavar. Scrolla till anmälan nedan.

 

loppet går i Bollstanäs i samband med Bollstanäsdagen. 

Bansträckning Frestaloppet

Bansträckningen går på en bit av pilgrimsleden Birgittavandringen utmed Norrvikens strand. Bild på bansträckningen finns härintill.

Efter loppet presenteras resultatlistan här.

 2019 års resultat.

Frågor om loppet kan ställas via Facebooksidan Frestaloppet, eller via kontaktuppgiften längre ner

Söndag 25 augusti 14.00

Sträckorna är 1 km eller 5 km. Starttid kl 14.00 respektive kl 14.15.
Vi har professionell tidtagning och nummerlappar men du behöver inte tävla med någon annan än dig själv. Tiden registreras med elektroniskt chip, vill du mäta dina krafter med andra så kan du se ditt resultat i resultatlistan som presenteras i länk ovan efter loppet.

Alla som klarar av utmaningen får medalj vid målgången. För åskådare och deltagare finns enklare kaffeservering i Bollstanäs församlingshem.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 100 kr. För barn upp till 12 år är avgiften 50 kr. 
Föranmälan sker via webbformuläret nedan.
Du får betalningsinformation till din mejladress.
Föranmälan är öppen t o m 16 augusti. Anmälan är bindande.

Vid efteranmälan på tävlingsdagen den 25 augusti är avgiften 150 kr, respektive 75 kr för barn upp till 12 år. Efteranmälan och betalning görs då vid Bollstanäs församlingshem kl 12.00 -13.45.

Föranmälda kan hämta sin nummerlapp från kl 12.00. 

Alla intäkter denna dag går till Slovakien-projektet. Församlingen stödjer ett ungdomscenter som utför socialt och psykococialt arbete för unga romer i utsatthet. Målet är att dessa unga ska tränas och  stöttas till ett värdigt och självständigt liv i Slovakien, med möjlighet att försörja sig och skapa goda och hållbara relationer. Representanter från Fresta församling har besökt centret vid tre tillfällen. 

föranmälan har stängt.

Välkommen att anmäla på plats dagen för loppet

Obs! 2019 års Frestalopp går i Bollstanäs den 25 augusti

Här gör du din anmälan till Frestaloppet. Ange för- och efternamn. Kryssa i om anmälan avser barn upp till 12 år. Kryssa i vilken sträcka (1 km eller 5 km) deltagaren deltar. Vill du anmäla fler än vad som ryms i formuläret är du välkommen att skriva in uppgifterna direkt i textrutan längst ner.

Dina personuppgifter

Vi följer GDPR, nya dataskyddsförordningen, och lagrar dina personuppgifter i skyddade datasystem och säljer eller vidarebefordrar dem inte. Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter som vi lagrar. När vi lagrar dina personuppgifter för en verksamhet eller ett ärende som pågår en begränsad tid så tar vi bort uppgifterna när verksamheten eller ärendet upphör. Vi har ett dataskyddsombud, för kontakt: fresta.forsamling@svenskakyrkan.se

Dela ut medaljer, bananer, var banfunktionär eller kanske vimpelviftare? Bli funktionär!

Vi söker funktionärer (minst 18 år) till Frestaloppet den 25 augusti.
Tröjan får du behålla!

Kontakt
Andreas Eklund 08 594 105 37
andreas.eklund@svenskakyrkan.se