Kort 1. Döpt till ansvar – om det heliga uppdraget att stå på de förtrycktas sida och att följa Jesus in i lidandet

Kort workshop i Kista kyrka 

Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan och författare till boken ”Politisk och profetisk diakoni”, visar på inspirerande verktyg för politisk och profetisk diakoni.