Fastekampanjen 2019

Samma himmel. Samma rättigheter. Verkligheten ser olika ut.

Årets Fastekampanj inom Svenska Kyrkans Internationella arbete heter ”Samma himmel – Samma rättigheter. Den inleds i och med Fastlagssöndagen den 3 mars och avslutas på Palmsöndagen den 14 april. Oavsett var vi bor i vår värld så ska vi ha samma rättigheter. Därför behöver många människor både ekonomiskt och psykosocialt stöd runt om i världen. Alla har det inte lika bra som vi har i Sverige. Svenska Kyrkans Internationella arbete jobbar på olika sätt; både vid naturkatastrofer och krig men, kanske framförallt, på ett långsiktigt plan. Byar kan få hjälp att få rent vatten, barn får skolundervisning, hälsovård och familjer får hjälp att skaffa sig en inkomst genom att få utbildning i ett yrke och på det sättet få en möjlighet att försörja sig själv och familjen och genom det kunna komma ur den fattigdom som så många människor lever i.

I vår församling så finns det en Internationell grupp, som försöker att lyfta dessa frågor och skapa möjligheter för er församlingsbor att hjälpa till. Det finns möjligheter att lämna gåvor via kollekter, t.ex. på Fastlagssöndagen den 3 mars, Midfastosöndagen den 31 mars och på Palmsöndagen den 14 april. Du kan naturligtvis lämna en gåva annars också. I våra kyrkor och församlingshem finns det Pins att köpa och de kostar 40:- för 2 stycken och det finns även fina Brödetiketter som kostar 10 kronor för ett ark. Där finns det också informationsmaterial. Det kommer att bli försäljning och lotterier vid några kyrkkaffe under denna period, så håll utkik i våra predikoturer och sociala medier när dessa blir. Nedan följer ett litet utdrag med information.

Med hopp om generösa gåvor under fastekampanjen 2019.

Birgitta Andersson, samordnare för det Internationella arbetet i Forshaga-Munkfors församling, 0552-107 80, birgitta.1.andersson@svenskakyrkan.

***************************

135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer.

 

Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Svenska kyrkans interna­tionella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Var med och kämpa för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. Dina gåvor används där behoven är som störst och räddar liv – de bidrar till hopp och värdighet. Tack!

Gör skillnad för människor som drabbats av krig, våld och naturkatastrofer

Humanitärt stöd som ser hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.  

De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det ger människor möjlighet att:

Känna trygghet. Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.

Hitta ett sammanhang. När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.

Få möjlighet att utvecklas. Utbildning, självhjälpsgrupper och spar- och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och bygger självständighet.

Resa sig starkare. När människors behov står i fokus och humanitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.

 

STÖD SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE!

Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

 

Tack Strängnäs stift och Svenska kyrkan i Helsingborg för årets fastekalender!