Sommaren i församlingen

Café och musik

Sommarcafé

En fika i grönskande trädgårdar.

Risinge kyrka

Sommarmusik i våra kyrkor

Musikprogram 2023