Förskola-Årskurs 5

Svenska kyrkan samarbetar med förskolor och skolor runt om i Farstaområdet. Här kan du läsa mer om skolkontakter.

Välkommen att höra av dig till oss för att veta mer om våra skolpass.

Farstastrandkyrkan

Kontakt: Susanne Alexander, 08-683 63 39, susanne.alexander@svenskakyrkan.se  

Stora Sköndals kyrka

Kontakt: Sara Rothlin, 08-683 63 71, sara.rothlin@svenskakyrkan.se 

Söderledskyrkan

Kontakt: Åsa Bjerkerot, 08-683 63 49, asa.bjerkerot@svenskakyrkan.se 

Bra att veta

Efter att eleverna medverkat på våra skolpass uppstår det kanske frågor och/eller diskussioner. Vi kommer gärna och besöker klassen för uppföljning. Vi kan också komma och vara med på andra lektioner som berör livsnära frågor. Hör av er så utformar vi något tillsammans!

Stöd vid krissituation

Församlingens personal står till förfogande i samband med krissituationer som t.ex. olyckor eller dödsfall. Vi kan bidra med stöd till skolans elever och personal genom bl.a. enskilda samtal, debriefing, och minnesstund.

Kontakt F-åk 6:

Anna Stiernstedt, diakon
08-683 63 05
anna.stiernstedt@svenskakyrkan.se 

Anette Westergren Järnkrantz, kyrkoherde,
08-683 63 12
anette.westergren.jarnkrantz@svenskakyrkan.se