Juniorerna (Marieholm)

Juniorer barn i 4-6 klass

I Svenska kyrkan har barnet en särställning och i vår barnverksamhet är barnen i centrum. Juniorerna är de äldsta barnen i vår verksamhet och de är i hög grad själva med och planerar vad de vill göra. Lek, skapande, funderingar, fika och pratstunder varvas med utflykter och andra aktiviteter. Samarbetet och gruppkänslan är precis som för de yngre barnen något vi prioriterar.

Vi håller till i Reslövs prästgård och även en del utomhus i den vackra prästgårdsparken. Några gånger per termin medverkar Juniorerna tillsammans med övriga barngrupper i gudstjänster i Reslövs kyrka.

I denna grupp går barnen själva till Prästgården efter skolan och hem igen när vi har slutat. Vi bjuder på mellanmål.

Verksamheten är kostnadsfri.

Var: Reslövs prästgård, Marieholm

När: onsdagar 14-16

Terminsstart höstterminen 2020: 2/9

Terminsslut höstterminen 2020: 13/12

Uppehåll höstterminen2020: 16/9, 28/10

Anmälan krävs - kontakta Lottie Sköld

Lottie Sköld

Lottie Sköld

Svenska kyrkan Eslöv

Förskollärare

Max Berg

Max Berg

Svenska kyrkan Eslöv

Barnpedagog