Begravningsverksamheten

Vi strävar efter att sköta kyrkogårdarna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Hjälp oss i denna strävan genom att sortera avfall och undvika gravljus med batterier.

Gravrätt

Gravrätten vid nyupplåtelse är 25 år. Gravrätten kan sedan förnyas med 15 år till en avgift av 1500 kr.

Gravsök

Vill du söka efter en gravplats finns det flera olika system som erbjuder sökning på nätet. De två vanligaste är gravar.se och finngraven.se. På våra fyra kyrkogårdar använder vi oss av gravar.se.

Alla kyrkogårdsförvaltningar har inte sina register utlagda på nätet så om du inte hittar dina anförvanters gravar så rekommenderar vi att du kontaktar kyrkogårdsförvaltningen på den ort de är gravsatta.

 

SKYLTNING AV GRAVPLATSER - Gravrättsinnehavare sökes

För att få kontakt med gravrättsinnehavare använder sig kyrkogårdsförvaltningen av skyltar vid gravplatserna.

Skyltning och annonsering
Före 1991 fanns ingen skyldighet att anmäla ny gravrättsinnehavare efter en avliden och därför saknar för många gravplatser uppgift om aktuell gravrättsinnehavare eller andra anhöriga/kontaktpersoner efter personer som gravsatts.

Enligt begravningslagens bestämmelser är en av kyrkogårdsförvaltningens uppgifter att föra gravbok med uppgifter om gravplatserna på våra kyrkogårdar. Enligt reglerna ska en eller flera aktuella gravrättsinnehavare finnas för gravplatsen för att upplåtelsen ska vara kvar. Det gäller även gravplatser som en gång har upplåtits ”för all framtid”.

I Emmaboda pastorat pågår fortlöpande arbete med att uppdatera uppgifter som rör gravrättsinnehavare, gravskötselavtal och gravsättningar. En av flera åtgärder är att placera skyltar vid gravarna med en uppmaning till anhöriga eller andra personer som kan bidra med uppgifter att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga inom en tid av minst 2 år har kyrkogårdsförvaltningen rätt att återta gravplatsen och ta bort eventuell gravvård (gravstenar, kors mm).

Kontrollera dina uppgifter
Observera att uppgifter kan saknas även om gravplatsen just nu inte är skyltad. Kontakta därför kyrkogårdsvaktmästare eller kyrkogårdsförvaltningen för att kontrollera uppgifter som rör gravar som du själv har anknytning till eller har upplysningar om.

Det är vanligt att en aktuell gravrättsinnehavare eller dödsbodelägare genom ett aktivt val återlämnar gravplats till församlingen. Man kan också välja att ansöka om att få överta en gravrätt och därmed ansvara för gravplatsen.

OBS Den som lämnar information riskerar aldrig att mot sin vilja ta ansvar för en gravplats då det är ett helt frivilligt åtagande. 

För mer information kontakta oss så hjälper vi dig.

Telefon:  måndag – torsdag 10 -12,  0471-254 82  

Adress:

Emmaboda pastorat

Torggatan 26

361 30 Emmaboda

 E-post: emmaboda.kyrkogard@svenskakyrkan.se