Vandringsgudstjänst och Blomningsfest

Ekerö kyrka 22 maj klockan 11:00

Välkomna att fira vandringsgudstjänst och den traditionella blomningsfesten 22 maj kl 11:00.

Präst: Benny Runsten •Diakon: Ylva Johansson•Musik: Kerstin Baldwin Sterner, Helena Hansson, Ekerö Kyrkokör, Lena Stämmor. Kyrkvärd Kerstin Balck Ahlén bjuder på kyrkkaffe i hembygdsgården.        

Liten historik

År 1895 lät lantbrukaren Johan Gustaf Jansson vid Asknäs gård anlägga en 700 meter lång äppelallé längs vägen till kyrkan. Ursprungligen var det 200 träd och sorterna som valdes ut var de bästa i dåtidens sortiment. Allén är unik genom att den är planterad med fruktträd och gör två svaga böj över gärdet från skogen över det svagt böljande landskapet upp mot gården och kyrkan.

Varje vår firas en blomningsfest då äppelträden blommar. År 1950 hölls en stor blomningsfest då även den nya kyrkbryggan invigdes och i Björkhagen, platsen där hembygdsgården skulle stå, kulminerade festen. År 1952 invigdes Hembygdsgården av Henry Röttorp, som hade lyckats få Mellangården i Träkvista donerad och flyttad till platsen i skogskanten inte långt ifrån allén.  (Källa: Ekerö-Munsö Hembygdsförening.)