Blomningsfest

med knytkalas

sön 28 maj kl. 11:00
Ekerö kyrka

Präst: Magnus Ehntorp
Musik: Lena stämmor och Ekerö kyrkokör

Inledning i Ekerö kyrka kl.11.00 
Vandringsgudstjänst genom äppelträdsallén till Ekerö hembygdsgård.

Lämna gärna fikabröd i hembygdsgården före gudstjänsten. Ekerö pastorat bjuder på kaffe. Vid regn firas gudstjänsten i kyrkan, därefter kaffe i hembygdsgården.

        

Liten historik

År 1895 lät lantbrukaren Johan Gustaf Jansson vid Asknäs gård anlägga en 700 meter lång äppelallé längs vägen till kyrkan. Ursprungligen var det 200 träd och sorterna som valdes ut var de bästa i dåtidens sortiment. Allén är unik genom att den är planterad med fruktträd och gör två svaga böj över gärdet från skogen över det svagt böljande landskapet upp mot gården och kyrkan.

Varje vår firas en blomningsfest då äppelträden blommar. År 1950 hölls en stor blomningsfest då även den nya kyrkbryggan invigdes och i Björkhagen, platsen där hembygdsgården skulle stå, kulminerade festen. År 1952 invigdes Hembygdsgården av Henry Röttorp, som hade lyckats få Mellangården i Träkvista donerad och flyttad till platsen i skogskanten inte långt ifrån allén.  (Källa: Ekerö-Munsö Hembygdsförening.)