Corona - de flesta restriktionerna nu hävda

Ekerö pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens riktlinjer. De flesta pandemirestriktionerna tas bort från och med 9 februari. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar: • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19. • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar. Ta hand om dig och varandra!