Öppet hus Adelsö kyrka 14 juni

Presentation av kommande byggprojekt

Presentation av kommande byggprojekt med start hösten 2023

Tillgänglighetsanpassning för kyrkans entré 
Ny gästtoalett
Ny infart till ekonomigården

14 juni kl: 18:00, samling vid Adelsö kyrkas parkering.
Rundvandring, servering av smörgås och dryck.

Anmälan senast 7 juni 2023 till: 
henrik.mattsson@svenskakyrkan.se
OBS: Uppge eventuella allergier!