Begränsad framkomlighet

Slutvägen 2-6 oktober

Muren vid Munsö kyrka repareras under vecka 40. 
Då vägen är smal, tas ett körfält i anspråk för arbetsområde och den kvarvarande filen regleras med stoppljus.
Arbetsplatsen planeras och utformas så att väntetiden för trafiken är högst 5 minuter.