Act Svenska kyrkans sommarkampanj

Med fokus på det humanitära arbetet

Över 100 miljoner människor är på flykt och 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet och ett värdigt liv. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan på plats före, under och efter en katastrof. Tillsammans kan vi rädda liv och ge människor kraft att resa sig starkare. 

Så lyder huvudbudskapet i Act Svenska kyrkans sommarkampanj. Sommarkampanjen handlar om att lyfta fram människorna bakom siffrorna och berätta om de människor som vi stödjer genom Act Svenska kyrkans katastrofinsatser. 

För allas rätt till ett värdigt liv under samma himmel.

Swischa din gåva till: 900 1223

Plusgiro 90 01 22-3

Bankgiro 900-1223