Om medlemskap i Eds församling

Du som medlem i Svenska kyrkan är viktig! Tack vare dig kan vi fortsätta att jobba för det goda i världen.

Vi firar gudstjänst i Eds kyrka vid Edsjön. Vårt församlingshem på Lövstavägen (mitt emot Runby skola) fylls av verksamhet både dagtid och kvällstid. Vi har barn- och vuxenkör, öppen förskola, sångstunder för barn, teater- och fritidsverksamhet för mellanstadiebarn. Vi erbjuder mötesplatser, bibelstudier, sorgegrupper för dem som mist någon anhörig, möjlighet till samtal och mycket mer.

Församlingstidning

Genom Edsbladet, vår församlingstidning, når vi samtliga hushåll i Upplands Väsby fyra gånger om året.
Medlemskapet handlar om vars och ens övertygelse. Vilket beslutet än är respekterar vi det.

Dop

Alla som döps i Svenska kyrkans ordning blir kyrkotillhöriga, det vill säga medlemmar. Man kan också anmäla sig eller sitt barn som kyrkotillhörig i avvaktan på dop.

Konfirmation

Inbjudan till konfirmationsläsning skickas ut till alla 14-åringar i Eds församling men oavsett kyrkotillhörighet så är alla välkomna att delta i konfirmationsläsningen.

Kyrklig vigsel

Svenska kyrkan erbjuder vigsel i våra kyrkor och kapell. Minst en av dem som vill gifta sig ska vara medlem i Svenska kyrkan. Om ingen av dem är medlem vigs man som regel inte i Svenska kyrkans ordning. Välsignelse över äktenskap som ingåtts genom borglig vigsel eller i annan ordning eller ingånget partnerskap kan hållas i Svenska kyrkan. Formen för denna bestäms i samråd med präst.

Kyrklig begravning

Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att erbjuda alla, oavsett kyrkotillhörighet, gravplats och gravsättning.
Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.
Svenska kyrkan tolkar den avlidnes beslut om utträde som en uttalad önskan att inte ha begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Rätt att rösta

Alla medlemmar kan rösta i de kyrkliga valen från den dag de fyllt 16 år och på så sätt vara med och påverka kyrkans framtid. Valbarhetsåldern är 18 år.

Kyrkoavgift

Kyrkans verksamhet finansieras genom kyrkoavgiften som i Eds församling är 91,5 öre per intjänad hundralapp och som inkluderar begravningsavgiften som är 8 öre per intjänad hundralapp. Den betalas av alla vuxna medlemmar.
Begravningsavgiften, som är en del av kyrkoavgiften, betalar alla vuxna, oavsett medlemskap. Båda avgifterna betalas via skattsedeln. Information om avgifter kontakta vår personal i expedition, så hjälper vi dig vidare: 08-588 918 50.