Brudkronor

I pastoratet finns flera brudkronor att låna.

Ta kontakt med recepetionen om du är intresserad av att låna en av brudkronorna. 

Carl Johans församlings brudkrona. Foto: Hanna Bodell
Detalj från Carl Johans församlings brudkrona. Inskription på kronan: Kärlek, renhet, trohet. Foto: Hanna Bodell
Brudkrona skänkt av Gamla Majflickornas förbund till Carl Johans församling, 1954. Foto: Hanna Bodell
Detalj från brudkrona skänkt av Gamla Majflickornas förbund. Foto: Hanna Bodell
Masthuggs församlings två brudkronor. Foto: Anna-Karin Höglind Daud