Foto: Kristiina Ruuti/Ikon

Öppet forum med nominering till verksamhetsråden 2021

Nyhet Publicerad Ändrad

Öppet forum nominerar verksamhetsråden som, tillsammans med arbetslaget, sätter upp mål för verksamheten. Verksamhetsrådet fungerar som bollplank för arbetslaget, där idéer och visioner föds och utvecklas. Välkommen till Öppet forum!

Öppet forum med nominering till Verksamhetsråden

Tullinge kyrka 8 november 11.00
Tumba kyrka 15 november 17.00
Ängskyrkan 15 november 11.00
Norra Botkyrka 22 november 11.00 - digitalt möte, anmäl dig här