Foto: Daniel Claesson

Nya askgravplatser anläggs vid Botkyrka kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Det jobbas för fullt vid Botkyrka kyrka. Just nu pågår arbetet med att anlägga nya platser för askgravar.

Camilla Rasmussen, kyrkogårdschef, berättar att församlingen har som mål att ta det nya området i bruk under året. Men först ska allt ställas i ordning, en damm håller på att anläggas och träd, buskar och blommor planteras.

När allt är klart kommer området ha 740 askgravplatser, utöver minnelund och urngravar. Inledningsvis ställs 289 platser i ordning.

Det nya området med askgravplatser ligger söder om Botkyrka kyrka, ner mot motorvägen.

Vad är en askgravplats?

En askgravplats upplåts till en bestämd kostnad och mot ett bestämt regelverk för bland annat gravvård. Askan grävs ner i en sammetspåse som kyrkogårdsfövaltningen tillhandahar. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.