Foto: Daniel Claesson

Hästar arbetar på Tullinge parkkyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

När några träd fälls på kyrkogården används hästar istället för traktorer och andra maskiner.

Just nu fälls ett par träd på Tullinge parkkyrkogård. Istället för att ta in traktorer och andra tunga maskiner används två hästar, som drar bort stockar och grenar från avverkningsplatsen.

En stor vinst med att använda hästar är att marken inte slits upp och förstörs av fula hjulspår. Dessutom störs inte kyrkogårdsbesökare av oljud. En annan vinst är att slippa avgasutsläpp som fordon orsakar.

Ett fåtal träd fälls på kyrkogården i Tullinge. Detta görs dels av säkerhetsskäl och dels för att kyrkogården ska bli ljusare och öppen.

Hästar används för att dra bort tunga stockar. Foto: Daniel Claesson
Några träd fälls på kyrkogården. Foto: Daniel Claesson