Postludium 28 juni

Nyhet Publicerad Ändrad

”Amazing Grace”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Förlorad och återfunnen”.

28 juni: Amazing Grace

Temat för tredje söndagen efter trefaldighet är ”Förlorad och återfunnen” och i gudstjänsten läses den kända liknelsen om den förlorade sonen (Lukas 15:11-32).

En som upplevde sig förlorad var slavskepparen John Newton (1725-1807), som vid en kraftig storm till havs var på väg att sjunka med sitt skepp. Han överlevde mot alla odds efter att ha bett till Gud om räddning, och blev då omvänd. Han skrev senare texten till ”Amazing Grace”, vilken så småningom hamnade i en amerikansk hymnbok.

Den kända melodin anses ha komponerats av amerikanen William Walker 1835, men tros ha folkmusikaliskt ursprung. Den är mycket populär bland skotska säckpipeblåsare, och passar så väl för detta instrument att vissa menar att melodin skulle ha skotskt ursprung.. Det är dock via Baptistkyrkan i USA som den fått sin största spridning, och är sedan 1960-talet en av världens mest kända kristna sånger.

Här en orgelbearbetning som inspirerats både av säckpipeblåsarnas liggande borduntoner och de amerikanska svarta kyrkornas spiritual-mässiga tolkning, ofta ackompanjerad av hammondorgel.

Amazing grace! (how sweet the sound)
That sav'd a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.​

(Originaltexten av John Newton från 1779)

Här kan du se veckans postludium direkt via YouTube.