Postludium 26 juli

Nyhet Publicerad Ändrad

”Ära åt Gud i höjden”. Medlemmar ur Våga sjunga-kören sjunger veckans postludium. Söndagens tema är ”Jesus förhärligad”.

26 juli: Kristi Förklarings dag

På förklaringsberget såg Lärjungarna Jesus med skinande vita kläder tala med Mose och Elia, varefter Gud själv lät sin röst höras ur molnet ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom”. Några decennier tidigare upplevde några herdar i Betlehem något liknande: de fick en ängel i skinande vita kläder som talade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er…” varpå plötsligt en stor himmelsk här prisade Gud. Det nyfödda barnet i krubban som då besjöngs av änglarna, blev nu på berget av Gud själv erkänd som hans son. Här en sång för tvåstämmig diskantkör med text direkt från Lukas 2:14

Ära åt Gud i höjden
och på jorden fred
åt dem han har utvalt.

Här kan du se veckans postludium direkt via Youtube.