Postludium 20 juni

Nyhet Publicerad Ändrad

"En vänlig grönskas rika dräkt". Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Midsommardagens tema är "Skapelsen".

20 juni: Midsommardagen - En vänlig grönskas rika dräkt 

Av våra vackra svenska sommarpsalmer är kanske numera den mest flitigt använda psalm 201 ”En vänlig grönskas rika dräkt”, vilken är populär på både bröllop, begravningar och vanliga gudstjänster. Den innerliga tonsättningen skrevs 1933 av Waldemar Åhlén (1894-1982). Den var från början en renodlad körsång, och har som sådan kommit att bli den förmodligen mest framförda sången alla kategorier bland svenska körer. I den svenska psalmboken kom denna melodi med först 1986. Texten, skriven 1889 av Carl David af Wirsén (1842-1912), fanns dock redan i 1937 års psalmbok, men då med S. Gastorius melodi från 1675. Här en orgelbearbetning i romantisk stil, där huvudmotivet vandrar mellan tonarterna och så småningom avlöses av ett figurerat sidomotiv med svagare och ljusare registrering, varefter båda motiven strålar samman och utmynnar i en avslutande coda byggd på sidomotivet.

1. En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden. 

2. Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden. 

3. Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö,
och blomstren dö,
och tiden allt fördriver;
blott Herrens ord förbliver. 

(Sv. Ps. 201:1-3)