Foto: Anna Roström /Jonér

Funderar du på dop?

Nu finns möjlighet till dopgudstjänst också på lördagar i pastoratets tre kyrkor. Tiderna att välja mellan är kl. 14.00 och 15.30. Till lördagsdopen bokas maximalt två dopkandidater per dopgudstjänst. Man kan också boka dop inom söndagens gudstjänst kl. 11.00 eller direkt efter söndagens gudstjänst kl 13.00.
Ofta finns möjlighet att hyra lokal till dopkaffe. För frågor om bokning av dopgudstjänst och lokal så ring expeditionen tel 033-22 26 00.

Du är aldrig ensam!

Välkommen in i en större gemenskap