Vi träffas i Bjursås församling

Program för vårens Soppluncher, Temakvällar och Kvinnofrukostar!

Torsdag 31 januari kl 18.30 Temakväll i Bjursås församlingshem.
”Vad ska vi med kyrkan till?” -Thomas Söderberg, biskop em, tf kyrkoherde i Bjursås församling.

Onsdag 6 februari kl 12.00 Sopplunch i Sågmyra kyrka/församlingsgård.
”Mitt Afrika” -Anders Åkerlund.

Tisdag 26 februari kl 12.00 Sopplunch i Bjursås församlingshem.
”Sånt man minns” -Inger Hag, Bjursås.

Lördag 9 mars kl 09.30 Kvinnofrukost i Bjursås församlingshem.