Komminister Björnekulla-Västra Broby 100%

Björnekulla-Västra Broby församling har som vision att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Som präst hos oss får du utrymme att ta vara på dina speciella gåvor och utveckla det du är bra på.

KOMMINISTER 100%

VI SÖKER DIG SOM
-  tycker om att fira gudstjänst och mässa.
 - vill arbeta med konfirmander.
 - vill arbeta med barn i förskoleåldern.
 - vill vara en del av skolkyrkan.
 - tycker om kyrkliga handlingar som dop  
    och begravning.

BJÖRNEKULLA-VÄSTRA BROBY FÖRSAMLING har som vision att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Vi vill vara en naturlig del av samhället och dela människors liv i glädje och sorg. Det är en förmån att arbeta på en mindre ort som Åstorp. Här finns goda möjligheter att bygga långsiktiga och goda relationer med barn, vuxna och äldre. Vi värdesätter ett positivt sätt, social förmåga och att du har lätt att knyta nya kontakter. Som präst hos oss får du utrymme att ta vara på dina gåvor och utveckla det du är bra på.

Tjänsten är förlagd till Björnekulla kyrka i Åstorps tätort. Vi har en ytterligare komministertjänst i församlingen med särskilt ansvar för Hyllinge och Västra Broby kyrka. Kyrkoherden har också en aktiv del i församlingslivet.

Församlingen driver en egen förskola med upp till 20 barn i åldern 1-5 år. Det ingår i tjänsten är att vara präst för barnen på vår förskola Kyrktuppen. Det innebär bland annat barngudstjänst en tisdag i månaden som du förbereder tillsammans med vår kantor. Utöver det medverkar också kyrktuppens förskola på fyra familjegudstjänster per år förlagda till söndagar. Det är önskvärt att du tycker om att bygga relationer till barnen genom att vara en person som syns och rör sig bland barnen regelbundet.

Församlingen har ett väl etablerat arbete med skolvandringar. Det innebär att vi erbjuder ett program för varje årskurs då vi bjuder in klasserna att besöka kyrkan och församlingshemmet. Som komminister är du beredd att tillsammans med vår församlingspedagog och andra medarbetare vara en del av vårt skolkyrkoarbete. Tidigare erfarenhet är av skolkyrkoarbete är inget krav, det viktiga är en nyfiken inställning till barn och ungdomar och en vilja att lära sig mer.

Vårt konfirmandarbete fungerar väl och du kommer att ha två konfirmandgrupper i Björnekulla tillsammans med församlingspedagogen, fritidsledare och ibland även unga ledare. En onsdagsgrupp som träffas varannan vecka och en lördagsgrupp som träffas var tredje vecka. Konfirmationsgudstjänsterna sker i maj månad.

Du har ansvar för ungdomsmässorna som är speciellt anpassade för konfirmanderna och ungdomsgruppen och som firas några gånger per termin på söndagskvällar i Björnekulla kyrka.

Tjänsten har en bra balans mellan barn- och ungdomsarbete och traditionella prästerliga uppgifter såsom gudstjänster och kyrkliga handlingar. Du står inte ensam i arbetet med barn och ungdomar utan det är något som många är delaktiga i. Tillsammans med övriga präster delar du ansvaret att leda församlingens gudstjänstliv. Du får också möjlighet att regelbundet träffa äldre på vår tisdagslunch i församlingshemmet eller ute på något av ortens vård- och trygghetsboenden. Var tredje vecka har du begravningar och var tredje helg har du gudstjänster, mässor och dop i församlingen. Välkommen med din ansökan!


ANSÖKAN senast 7 april 2017
till Björnekulla-Västra Broby församling,
Järnvägsgatan 24, 26531 Åstorp. Märk KOMMINISTER.
Frågor: Komminister Gunnar Alling 0709-760281 eller församlingspedagog Ahnna Forsman Becke 0760-520100.
Tid för intervjuer är bokat den 20 april.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde 1 augusti 2017.