RETREAT

9 mars kl 9.00-16.30 i Norra Åkarps församlingshem

Retreat betyder att man drar sig tillbaka, drar sig undan, för vila och hämta nya krafter. Vi har en gemensam introduktion och en andakt tillsammans i slutet av dagen. Därutöver är vi tillsammans under tystnad. I en lugn miljö väljer du själv om du vill läsa, vila, måla eller bara vara.

Kostnaden för retreaten, inklusive fika och lunch är 100 kr. Alla är välkomna oavsett tro eller tillhörighet. Dock max 8 deltagare.

Vid frågor ring Anita Lennartsson 0723 - 92 55 99. Anmälan senast 4 mars till Anita.