Mission

Tag med något du vill arbeta med, var med och baka eller köp fika och umgås en stund. Skänk något du gjort eller köp något som någon annan har gjort i vår alltid pågående försäljning i Sollebrunns församlingshem.

Alla pengar delas lika mellan våra två projekt: ”Siphilili” mentor mammor i Swaziland och barnhemmet ”Novy Dom” i Ukraina. Se mer information i Kyrkbladet  Välkommen!

Kontaktperson Katarina Malmqvist tel 837 05 eller katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se