Föräldrastöd

Så kallar vi vårt föräldrastödsarbete. Bjärke församling vill förutom att arrangera aktiviteter för barn och ungdom vara en resurs i det svåra och spännande arbetet att vara förälder.

Vi ordnar föreläsningar varje termin, där vi försöker ha föredragshållare som stöder och inspirerar för barnens olika åldrar: Ett fördrag för småbarn, ett för skolbarn, ett för tonåringar samt mer allmänt hållna föredrag.

En av våra föredragshållare sa: ” Det bästa man kan ge sina barn är en bra relation mellan föräldrarna därför finns också med i detta program stöd för parrelationen.
Dessutom erbjuder vi PREP www.sensus.se/prep och Familjeverkstan. Vi är också medarrangör till Kyrkans familjerådgivning i Alingsås, tel. 0322-63 60 96.