Att leva tillsammans

Att leva tillsammans förutsätts gå av sig själv men så enkelt är det sällan. Denna kurs är ett sätt att finna verktyg för att bygga en relation som är hållbar.

PREP är ett enkelt och effektivt redskap för att öka kunskapen och få närhet i sin relation. Ett verktyg för varaktig kärlek. Positiva resultat av 25-årig forskning visar 4-5 år efter kursen att ”Prep-paren” jämfört med par som inte gått kursen:
• är mer nöjda med sin relation och sitt förhållande
• kommunicerar bättre
• har mindre konflikter
• visar mer positiva känslor, stöd och uppskattning för varandra
• rapporterar färre fall av fysiskt våld
• risken för separation var hälften så stor
Upplägg:
Kursen består av korta föredrag. Paren arbetar därefter för sig
själva och det som sägs stannar hos paren. Det är inget grupparbete
och inget par berättar om vad de pratat om under övningarna.
kursens innehåll:
Övningar i tala och lyssna-tekniken
Problemlösningsstrategier
Kunskap om destruktiva mönster
Team-bildning vid konflikthantering
Trygghet-Vänskap, närhet, sexualitet
Förväntningar, bagage, roller och förlåtelse
http://www.sensus.se/prep