Swishnummer

Nu kan du ge din kollekt med swish i våra kyrkor. Affisher med telefonnummer finns uppsatta i respektive kyrka. Du kan också betala annat i pastoratet med swish.

Swishnummer  Balingsta pastorat

Balingsta församling kollekt                                   123 338 39 16

Uppsala Näs församling kollekt                             123 451 36 10

Hagby församling kollekt                                        123 214 86 17

Dalby församling kollekt                                         123 468 95 01

Ramsta församling kollekt                                      123 351 56 57

Västeråkers församling kollekt                                123 149 38 16

Insamling – generell ex auktion annat mm*            123 305 95 40               

Kyrkis/tiotretton*                                                       123 055 51 85               

Konfirmationsundervisning*                                     123 417 09 40

Vuxenverksamhet*                                                   123 693 04 16

Ljus och bok*                                                             123 091 79 06

Ungdom*                                                                    123 459 67 30

* alla församlingar