Här är det flexibla och tjänstvilliga gänget -

Nyhet Publicerad Ändrad

– församlingens ovärderliga servicegrupp!

Servicegruppen ställer i ordning och sköter det praktiska vid allt från gudstjänster (alltså även vid dop, vigslar och begravningar) till soppluncher.
Vi är så kallade innevaktmästare som har hand om ljus, ljud, möblering, teknisk apparatur, blomsteruppsättningar, textilier, dukning, städ och värdinneuppgifter i alla våra åtta kyrkor och Församlingsgården. 

Stående från vänster:
Roger Nilsson - kyrkvaktmästare, Jessica Andersson - husmor, Christoffer Lindeborg - kyrkvaktmästare.

Sittande, från vänster:
Agneta Norling - arbetsledare, Lena Svensson - städ/textilier, Mette Magnusson -  städ/blomsteransvarig.