Kyrkofullmäktige 2022-11-09

Nyhet Publicerad

Presidiet för kyrkofullmäktige i Södra Lapplands pastorat, från höger; Lisbet Aronsson, Ordf. Kerstin Olla Grahn och Max Fredriksson. Längst till vänster; sekreterare Mattias Olofsson Skrenya Foto: Robert From

 

 

Kyrkoherde Mats Nygård predikar inför kyrkofullmäktiges ledamöter i Södra Lapplands pastorat. Foto: Robert From

Kyrkofullmäktige i Södra Lapplands pastorats sammanträdde nyligen. På dagordningen stod bland annat pastoratets och begravningsverksamhetens budget för 2023.

Inom Svenska kyrkan är det brukligt att hålla en andakt eller gudstjänst innan formella möten och sammankomster. Eftersom sammanträdet denna gång skedde på församlingsgården i Storuman så passade man på att ha gudstjänsten i Sveriges största träkyrka i Stensele, ibland kallad för ”lappmarkens katedral”
Kyrkoherde Mats Nygård ledde en gudstjänst där han nämnde vikten av att ha goda system att förhålla sig till. En uppbygglig predikan hölls av diakonikandidaten och fullmäktigeledamoten Markus Kvist. Organist Friederike Kirchner skötte musiken både på orgel och flöjt med sedvanlig skicklighet.

Efter erforderliga föredrag och gruppmöten så öppnade ordförande Kerstin Olla Grahn kyrkofullmäktige och hälsade ledamöterna och allmänheten välkomna. Budget för 2023 gällande begravningsverksamheten, pastoratet och en investeringsbudget för energi och hållbarhet var de stora punkterna för dagen.
Pastoratet budgeterar för två större projekt utöver den sedvanliga drifts- och underhållsbudgeten. Ena projektet är att motverka psykisk ohälsa i inlandet. Det andra projektet är hållbarhet/energi där resurserna läggs på bland annat solceller, elbilar och laddstolpar runt i om i Södra Lapplands pastorat. 
Även fast pastoratet budgeterar för dessa projekt och dessutom likt många andra fått förhålla sig till år av pandemi så kan man ändå lägga en budget med ett mindre överskott. 
Södra Lapplands pastorats övergripande mål med budget i balans ser därmed ut att ha goda förutsättningar för 2023.