Kungörelse kyrkofullmäktige 2022-05-19

Nyhet Publicerad

Kallelse till sammanträde på församlingshemmet i Åsele 19 MAJ kl. 13:00
för handläggning av ärenden enligt anslag hos församlingarna samt utsänd föredragningslista.

Kerstin Olla Grahn, Ordförande