Kungörelse Kyrkofullmäktige 2020-05-26

Nyhet Publicerad

Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele. Tisdagen den 26 maj 2020, kl. 12.00 för handläggning av ärenden enligt anslagen och utsänd
föredragningslista
H. Mårtensson, Ordförande

Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, utifrån Covid-19!