Kallelse till extra kyrkofullmäktige

Nyhet Publicerad

Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele 9 DECEMBER kl. 10:00 för val av personer till de uppdrag inom pastoratet som avser mandatperioden 2022—2025.
Ärenden enligt kungörelse på församlingarnas anslagstavlor samt till förtroendevalda utsänd föredragningslista.

Else Westerlund, ålderkvinna