Kallelse till Kyrkofullmäktige 5/11 -2020

Nyhet Publicerad

Södra Lapplands pastorat

Kallelse till sammanträde på St.Mikaelsgården, Lycksele.

Torsdagen den 5 november 2020, kl 13.00, för handläggning av ärenden enligt anslagen och utsänd föredragningslista.

Hans Mårtensson, Ordförande 

Tag hänsyn till aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten utifrån Covid-19!