Slagnäs Kyrkogård

Bland tallar och blåbärsris bredvid kyrkan ligger Slagnäs kyrkogård.