Reformerad arbetsrätt och statliga studiestöd blir verklighet i oktober

Nyhet Publicerad Ändrad

Riksdagen har antagit det så kallade omställningspaketet med reformerad arbetsrätt och statliga studiestöd. De flesta av ändringarna i LAS tillämpas från och med den 1 oktober 2022.

Riksdagen har nu antagit regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att reglerna vid uppsägning och turordning förändras, att heltid blir huvudregel, att allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning och att inhyrda arbetstagare får ökad möjlighet till anställning. Samtidigt införs ett nytt statligt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd för att ge arbetstagarna möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det senare kommer att omfatta hela arbetsmarknaden, även den del som inte omfattas av något kollektivavtal.

De flesta lagändringarna börjar formellt gälla den 30 juni 2022 men tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

En översikt över förändringarna publicerades tidigare i vår i webbhandboken Vera. Du kan också läsa mer om de statliga omställningsstöden i Vera.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer att bjuda in till webbmöten om den förändrade arbetsrätten efter sommaren.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera