Arkiv

Här kan du se tidigare sända gudstjänster

Här nedan kan du följa alla våra gudstjänster som vi sänt digitalt. Tänd gärna ett ljus och ta fram din bibel så kan du  medverka med oss i gudstjänsten.

Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen

Gud-Fader, Son och Ande är dagens tema. Gudstjänsten sänder vi ifrån Lyrestads kyrka. Medverkar gör komminister Reine Medelius och pastorsadjunkt Marléne Niggol Carlsson. Kantor i gudstänsten är Anita Björk.

Pingstdagen

Pingstdagens tema är Den heliga anden. Vi firar gudstjänst från Amnehärads kyrka där delar av kören medverkar under ledning av organist Lars Kullnes. Liturg är emeritus K-G Arvidsson.

Kristi Himmelsfärdsdag

Kristi Himmelsfärdsdag firar vi från den gamla husmodersskolan Bergatorp som idag är hembygdsgård. Reine Medelius predikar och kantor är Anita Björk.

Bönsöndagen

Bönsöndagens gudstjänst kommer ifrån Amnehärads kyrka. K-G Arvidsson predikar och organist är Lars Kullnes.

Femte söndagen i påsktiden

Att växa i tro är söndagens tema. Vi sänder gudstjänsten från Lyrestads kyrka och liturg är Marléne Niggol Carlsson och kantor är Anita Björk. Välkommen att dela gudstjänsten med oss!

Fjärde söndagen i påsktiden

Vägen till livet är dagens tema. Gudstjänsten sänds idag från Amnehärads kyrka och komminister K-G Arvidsson predikar. Organist är Lars Kullnes. Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Tredje söndagen i påsktiden

Söndagens tema är den gode Herden. Vi sänder i från Lyrestads kyrka och Reine Medelius predikar och kantor är Anita Björk. Välkommen att fira gudstjänst med oss.

Andra söndagen i påsktiden

Andra söndagen i påsktiden sänder vi gudstjänsten ifrån Amnehärads kyrka. K-G Arvidsson predikar och Lars Kullnes är organist. Välkommen att fira gudstjänst med oss.

Annandag påsk– Jesus möter lärjungarna

Jesus visar sig för alla lärjungar på olika sätt. Deras reaktioner är också olika. Välkommen att följa gudstjänsten från Lyrestads kyrka. Reine Medelius och Marlene Niggol Carlsson medverkar och kantor är Anita Björk.

Påskdagen

”Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden.” Även om vi inte kan stämma in i påsk ropet på plats så kan du göra det via vår digitala gudstjänst. Vi sänder från Amnehärads kyrka och K-G Arvidsson förkunnar glädjebudskapet och organist Lars Kullnes med delar av Amnehärads kör medverkar.

Långfredag -Jesus blir korsfäst

Långfredagens gudstjänst kommer ifrån Amnehärads kyrka. Komminister K-G Arvidsson predikar och Lars Kullnes är organist. Delar av Amnehärads kyrkokör medverkar.

Palmsöndagen

Palmsöndagens gudstjänst sänder vi i från Lyrestads kyrka. Reine Medelius predikar och Anita Björk är kantor. Välkommen att inleda stilla veckan med oss!

Midfastosöndagen

Midfastosöndagens gudstjänst sänder vi ifrån Lyrestads kyrka. Liturg är komminister Reine Medelius och pastorsadjunkt Marléne Carlsson, kantor Anita Björk. Kollekten är en församlingskollekt som går till faste kampanjen och ACT. Som vanligt kan du swisha din gåva på nummer: Amnehärad 123 424 73 42 Lyrestad 123 030 16 14 märk gärna vilken söndag du avser.

Tredje söndagen i fastan

Söndagens tema är "kampen mot ondskan". Vi sänder vår gudstjänst från Amnehärads kyrka och K-G Arvidsson predikar, kantor är Lars Kullnes. Helgens kollekt är en rikskollekt som går till faste kampanjen och ACT. Din gåva tar vi tacksamt emot på våra swishnummer Amnehärad 123 424 73 42 Lyrestad 123 030 16 14 märk gärna vilken söndag du avser.

Jungfru Marie bebådelsedag

Jungfru Marie bebådelsedag firar vi Amnehärads kyrka. K-G Arvidsson predikar och kantor är Lars Kullnes.

Andra söndagen i fastan

Gudstjänsten firar vi idag från Lyrestads kyrka. Komminister Reine Medelius och Pastorsadjunkt Marléne Niggol Carlsson leder gudstjänsten och kantor är Anita Björk. Dagens kollekt är en församlingskollekt som går till faste kampanjen och ACT. Välkommen med din gåva på våra swish nummer; Amnehärad 123 424 73 42 Lyrestad 123 030 16 14 märk gärna vilken söndag du avser.

Första söndagen i fastan

Första söndagen i fastan sänder vi den websända gudstjänsten från Amnehärads kyrka. K-G Arvidsson predikar och organist är Lars Kullnes. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till faste kampanjen. Välkommen med din gåva via våra swishnummer: Amnehärad 123 424 73 42 Lyrestad 123 030 16 14 märk gärna vilken söndag du avser.

Fastlagssöndagen

Idag firar vi alla hjärtans dag och då passar det bra att temat denna söndag är "Kärlekens väg" Gudstjänsten sänder vi ifrån Lyrestads kyrka och komminister Reine Medelius predikar och kantor är Anita Björk. Kollekten idag är starten på faste kampanjen där gåvorna går till ACT, svenska kyrkans internationella arbete.

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen, kyndelsmässa, Jungfru Marie kyrkogångsdag, Herrens frambärande i Templet, är en dag i almanackan, och i kyrkoåret en festdag ägnad minnet av hur jungfru Maria 40 dagar efter födelsen bar fram Jesus i templet. Välkommen till digital gudstjänst från Amnehärads kyrka.

Septuagesima

Söndagens gudstjänst under temat nåd och tjänst sänder vi ifrån Lyrestads kyrka. Komminister Reine Medelius & pastorsadjunkt Marléne Niggol Carlsson medverkar. Kantor är Anita Björk. Dagens kollekt är en rikskollekt och ändamålet är Svenska kyrkans unga.

Tredje söndagen efter trettondedagen

Dagens gudstjänst spelar vi in från Amnehärads kyrka. K-G Arvidsson predikar och organist är Lars Kullnes. Dagens kollekt är en församlingskollekt som i Lyrestads församling tillfaller Göteborgs stadsmission och i Amnehärads församling IM / individuell människohjälp.

En vit adventsstjärna lyser upp ett fönster.

Andra advent

Den andra adventssöndagen berättar om Guds rike. Jesus liknade himmelriket vid ett senapskorn, det minsta av fröer, som växer till ett stort träd. Välkommen att fira andra advent i Amnehärad & Färeds kyrkor.

Andra advent

Andra advent firar vi gudstjänst från Amnehärads kyrka. Det är komminister K-G Arvidsson som leder gudstjänsten och kantor är Lars Kullnes.

Tredje advent

Pastorsadjunkt Marléne Niggol Karlson leder gudstjänsten tredje advent,  kantor är Adam Frödin. Kollekten går till julkampanjen ACT. 

Fjärde Advent

Det fjärde ljuset tänder vi ifrån Amnehärads kyrka, K-G Arvidsson predikar och Lars Kullnes är kantor.

Midnattsgudstjänst från Lyrestads kyrka

Julnattens glädjegudstjänst sänder vi från Lyrestads kyrka. Reine Medelius förkunnar ordet och Adam Frödin är kantor. Musikmedverkan på blås, Pelle Leijon.

Julotta

Julottan sänder vi ifrån Amnehärads kyrka. K-G Arvidsson leder gudstjänsten och kantor är Lars Kullnes. Kollekten går till julkampanjen ACT.

Annandag Jul

Annandagens gudstjänst sänder vi ifrån Lyrestads kyrka. Reine Medelius och Marléne Niggol Carlsson leder gudstjänsten och Adam Frödin är kantor.

Nyårsbön

Nyårsbönen sänds från Lyrestads kyrka. Reine Medelius och Marléne Niggol Carlsson förmedlar nyårshälsningen, Adam Frödin är kantor.

Söndagen efter nyår

Söndag efter nyår firar vi gudstjänst i Amnehärads kyrka. K-G Arvidsson predikar och kantor är Lars Kullnes. Kollekten går till Svenska kyrkans internationella arbete - ACT.

Trettondedag jul

Idag firar vi gudstjänst från Lyrestads kyrka. Reine Medelius och Marléne Niggol Carlsson leder gudstjänsten och kantor är Adam Frödin. Kollekten är en rikskollekt som går till julkampanjen ACT som avslutas idag.

Första söndagen efter trettondedagen

Gudstjänsten idag sänds från Amnehärads kyrka. Liturg är K-G Arvidsson & kantor är Lars Kullnes. Dagens kollekt är en församlingskollekt.

Andra söndagen efter trettondedagen

Lyrestads kyrka är platsen för vår gudstjänst i dag. Marléne Niggol Carlsson förkunnar ordet och Anita Björk är kantor. Kollekten är en rikskollekt som går till Svenska bibelsällskapet.