Halmauktion

En gammal tradition

Halmgruppen startade i början av 1930-talet av Mina
Johansson, syster till dåvarande kyrkoherden Simeon
Johansson.
Hon samlade kvinnor runt sig och började slöjda i halm.
Under tiden som församlingshemmet byggdes gav gruppen
bidrag till bygget, men annars var inriktningen som idag.
Vid midsommartid blir det utflykt till Torsö för att skörda
halmen då den är grön.
Efter att den har torkat i sommarsolen går vi samman och
rensar för vidare bearbetning.
Ca 15 damer samlas varje måndag fr.o.m. september
för framställning av bockar, tomtar och div. julprydnader.
Halmgruppen har ett fint arv att förvalta. På den årliga
halmauktionen vid luciatid underhåller ungdomar med
lucia, tomtar och sång.
Intäkterna från auktionen går till halmgruppens hjälpverksamhet.
Vid juletid görs hembesök med en blomma till alla som
fyllt 80 år och uppåt.
Uppskattade är också besöken på servicehuset där gruppen
några gånger under året bjuder på kaffe och underhållning.
Årets halmauktion blir torsdagen den 5 december kl. 18.30
i Lyrestads församlingshem.